Snel zoeken

Uitgebreid zoeken

Over de database

Het liedbestand in deze website kan worden bevraagd op titel, naam (tekstdichter of componist), liedbundel, gebruik in de liturgie (gelegenheid of kerkelijk jaar), op bijbeltekst, melodielijn (solmisatie) en aantal lettergrepen (metrisch schema).

Deze database is ontwikkeld door Pieter Endedijk. In het tijdschrift De Eerste Dag staan zijn liedadviezen per zondag uitgewerkt, aan de hand van het landelijk afgesproken leesrooster (het Oecumenisch Leesrooster). Op deze website is de informatie niet beperkt tot de lezingen die aan de beurt zijn, maar kan de complete database worden doorgezocht.

Het solmisatieschema betreft de melodielijn van de eerste regel, gespeeld op de witte toetsen van piano of orgel: c=1, d=2 enz. Wie van een lied geen tekst weet, maar wel de eerste regel kan neuriën, heeft hiermee een extra zoekmogelijkheid.

Het metrische schema betreft het aantal lettergrepen per regel. Hiermee kan bij een tekst een alternatieve melodie gezocht worden met hetzelfde lettergrepenschema. Of het ritme dan past, of de tekst- en de melodie-accenten met elkaar kloppen, en of de sfeer van de andere melodie de woorden ondersteunt of juist niet, moet blijken als de hele tekst wordt doorgezongen op die melodie.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003