Snel zoeken

Uitgebreid zoeken

Laat onder u de gezindheid zijn
(Canticum naar Filippenzen 2)

Auteur:Sytze de Vries
Componist:Willem Vogel
Beschrijving :Deze bewerking van Filippenzen 2,5-11 vanouds de epistellezing op Palmzondag kan door voorzanger (eenstemmig) of door koor (meerstemmig) met een refrein voor de gemeente gezongen worden in de Veertigdagentijd, op de plaats van het Gloria en als verbindend element in de diensten van de Goede Week.

In Amsterdamse Katernen deel 5 staat op blz.18 een Kyrie dat aan deze beurtzang vooraf kan gaan in de Veertigdagentijd. In Liedboek is dit nr. 301f.
Bundel*):LB 160b
T 85
ZG 6-81
AK 5-19a
Bijbeltekst(en):Fil 2, 5-11
Gebruik:40 dagen
Solmisatie schema:6-6-6-6-6-6-1-1-1-1-7-6-5-6-6
Categorie:beurtzang
*) Beweeg de muis over de afkorting om de gehele titel van de bundel te lezen

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003, 2020